Kineziologický svalový test

V první řadě používám vyhledání bloku  pomocí  kineziologického testu a jeho následné rozpuštění metodou regrese a progrese

Podíváme se na to, jak vznikly vaše bloky/problémy, a to za použití technik regrese, progrese a kineziologie.  Společně najdeme věk, kdy se negativní emoce objevily poprvé. Během celého procesu jste stále při plném vědomí. Není třeba se obávat toho, že budete znovu v plné míře vystaveni traumatům, strachům a stresovým situacím z minulosti. Povedu vás a pomohu vám  na již prožité situace nahlédnout z jiného úhlu pohledu. Pojmenujete  si je a budete schopni je nadále  vnímat zcela jinak, s větším přijetím.  Tato metoda je vhodná dokonce i pro malé děti, s nimi pracuji přes prodstředníka, například přes jednoho z rodičů. S dětmi staršími sedmi let už mohu pracovat přímo.

Co je to regrese:

Za pomocí imaginace, vybavení si nevědomých vzpomínek, se vracíme v čase do minulých období, kde došlo k vytvoření bloku či negativního programu. Klient se ponořuje do konkrétního prožitku a odhaluje příběh, který přímo souvisí s jeho současným problémem. V minulosti je možné negativní prožitky osvětlit, pochopit a uzdravit takovým způsobem, aby klient vyřešil trvale svůj problém v současném životě. Naše podvědomí neustále monitoruje a zaznamenává naše myšlenky, slova a zkušenosti. Dokonce si přesně pamatuje i ty věci, na které by si  duše přála raději zapomenout. Vědomá mysl má jednu úžasnou vlastnost: Je schopná naše podvědomí programovat. Stejně tak, jako můžeme naplnit naše podvědomí negativními přesvědčeními, máme také moc přeprogramovat to vše, co je v našich životech negativní a škodlivé. Pokud najde mysl s duší společnou řeč, pak se aktivuje síla, která tvoří a přenáší naše záměry do reálného světa…

Co je to progrese:

Proces vizualizace, ve kterém je klient vedený terapeutem schopný vytvářet pozitivní představy o budoucnosti. Prožití akového pocitu otevírá energii pro řešení životních překážek z doby přítomné i z dob již minulých.                                                  

Kineziologický svalový test:

Funguje na principu zpětné vazby. Test svalu umožňuje klientovi s pomocí terapeuta, aby svým tělem projevil své hluboko ukryté vzpomínky. Tento proces funguje podobně jako jakýsi “detektor pravdy”. A odhalí náš skutečný postoj k dané věci či prožitku. A ten se může dalece lišit od postoje, který máme v hlavě a kterému věříme.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.