KARMICKÉ KÓDY

Karmické kódy duše, jsou nezaměnitelné otisky v duši člověka. Je zde uloženo vše, co duše ještě energeticky nedokázala zpracovat na láskyplný tok energie. Což znamená, že je možné určit oblasti, ve kterých už jsme získali, v jiných inkarnacích, zkušenosti a jsou pochopeny, prožity a zvládnuty. A ve  kterých tomu  tak ještě není.        Podle našich karmických kódů se řídí veškeré události našeho života. Nikdo není výjimkou. Pro všechny platí stejná pravidla.Z karmických kódů, které vycházejí z data našeho narození, můžeme zjistit smysl a cíl současného vtělení a hlavně náš životní úkol. Na jeho základě tedy poznáme, jakou cestou je dobré se  vydat, co máme na své životní pouti naplnit, a  jaké je naše možné  uplatnění  pro nynější inkarnaci. Lze určit s jakým člověkem z našeho okolí sdílíme společnou karmu, případně  co je potřeba  spolu prožít.  Také je možno určit jinou formu vztahu duší mezi sebou. A spoustu jiných věcí….Ovšem i tady je háček 🙂 Ne vždy jsme do všech oblastí “vpuštěni” nebo můžeme narazit na program “Duše lže!”  🙂

KARMICKÉ KÓDY DUŠE

KARMICKÉ KÓDY DUŠE

Karmické kódy duše, jsou nezaměnitelné otisky v duši člověka. V karmických kódech je uloženo vše, co duše ještě energeticky nedokázala zpracovat na láskyplný tok energie.
Zákon karmy nastavuje všem zrozeným bytostem stejné možnosti. Nikdo zde nemá výhody, a také nikomu nejsou dány horší podmínky. Každý může prožívat štěstí a radost na jakékoliv úrovni bytí, může žít v lásce, porozumění a v naprosté harmonii. Vše je řízeno vnitřním nastavením kódů.
Karmická minulost duše však způsobuje očistné procesy, které probíhají už od samotného počátku inkarnace, tj. od vstupu duše do nového těla. Karmické kódy jsou magnety, které přitahují situace a prožitky, které daná duše prožít potřebuje. Dostáváme jen tolik štěstí a lásky v životě, kolik jsme sami rozdali. Každá nedokonalost, každá nelaskavá myšlenka vytvoří následně nový, určitý kód. Všichni kdo jste na zemi, dostáváte nové a nové šance napravit, vyléčit, pochopit a očistit svou duši.
Podle Vašich karmických kódů se řídí veškeré události Vašeho života. Nikdo není výjimkou. Pro všechny platí stejná pravidla. Co vysíláš, to také zpět dostáváš.
V každé duši je také zakódována touha po zdokonalení se. Duše touží po zdokonalení a uvědomuje si, že její životní cesta je cestou pravdy, lásky a pokory.
Proto když cokoliv nezvládáte, přichází znovu a znovu, objeví se další a další situace, které vám umožní zachovat se v tom správném duchu lásky a porozumění. Lekce se opakuje tolikrát, kolikrát je to potřebné k pochopení. Úkolem duše není prosadit se na bázi ega, ale na frekvenci lásky. Pokud jednáte srdcem, nemůžete se splést. Cesta lásky začíná uvnitř každé bytosti. Važte si toho, kým jste, nepodléhejte falešným předsudkům, že se musíte neustále trestat a být k sobě přísní. Buďte proto sami k sobě laskaví, prožívejte přítomný okamžik, nevracejte se k minulosti a jděte si za svými sny. Váš život se odehrává právě teď. Nezapomínejte při tom být sami sebou. To, co cítíte, vyjadřuje, kým skutečně jste.
Co vysíláte, to zpět také dostáváte. Člověk, který neumí řešit konflikty, nechá se unášet nenávistí a emocemi, neustále přitahuje konfliktní situace. Dokonce je schopen je sám vyvolávat, protože se naučil cítit převahu a posiluje to jeho ego, protože hlavně přes ego v tomto případě protéká jeho energie, to, že se cítí v této situaci dobře, ale neznamená, že mu to přináší pocit štěstí a spokojenosti. Časem jeho tělo onemocní, protože emoční bahno negativních myšlenek si vytvoří svůj prostor a ovládá každou buňku jeho těla. A tak k tomuto člověku přicházejí choroby, které by v případě klidu, lásky a harmonie, nemusely vůbec přijít. Přichází bolesti a strach. A dokud se tento člověk nenaučí řešit konflikty v klidu, s laskavým přístupem, s ohleduplností ke svému zdraví, nevymaní se z tohoto karmického kódu.
Změnit negativní kódy své duše, to je ten tajemný klíč k úspěchu, zdraví, štěstí a harmonii. A já vím, kde ten klíč leží. Věřte, že každý ho máte ve své dlani. Stačí najít sílu a odemknout své srdce.

(Michele Sanderss)

Sami si tvoříme to, co se kolem nás děje. Pokud máme strach, nemáme víru. Avšak pokud víru máme, nemáme strach. 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.