Jak rozvázat karmický uzel

S ním je to zlé a bez něj ještě horší. Pokud se váš vztah s partnerem podobá každodennímu mučení a přitom rozejít se nemáte sílu, je možné, že jste navzájem spojeni karmickým uzlem.

Z hlediska karmických zákonů je pozemský život lekcí, kterou musíme v právě existujícím ztělesnění projít. Pokud lekcí neprojdeme nebo si ji osvojíme nedostatečně, bude nám ji universum «ukládat» stále znovu a znovu v dalších ztělesněních. Vztah člověka s jeho rodinou a blízkými je lekcí svého druhu, která mu byla dána osudem. Jestliže jsme se v těchto vztazích v minulém životě dopustili nějakých chyb, osud nám může poskytnout šanci napravit je v životě přítomném. Bohužel ne každý dokáže tuto lekci pochopit a šlape na stále stejné hrábě.

Pamatujete si, jakou křivdu jste cítili ve škole, když soused v lavici rušil vaši pozornost a učitel dal pětku oběma, aniž by ho zajímalo, kdo za co může? Tak tomu bývá i v životě. Pokud se muž či žena ve svazku chovají nesprávně (nemilují nebo si neváží partnera), osud potrestá oba dva a donutí je projít nenaučenou lekci znovu, jenom už v jiném ztělesnění. Osudy dvou lidí jsou tak spojeny karmickým uzlem, který se dá rozplést teprve vyřešením všech rodinných různic a nesvárů. Jenomže dosáhnout toho je pokaždé těžší, protože v každém dalším ztělesnění problémy narůstají jako narůstá sněhová koule valící se po svahu. Hádky se mění ve scény, popíjení v těžkou závislost na alkoholu a neúcta k jednomu z partnerů může vyvrcholit jeho onemocněním nebo brzkým odchodem ze života v jednom z dalších ztělesnění.

Někdy osud vyučuje metodou «pravého opaku». Jestliže v minulém životě muž ženě ubližoval a fyzicky ji napadal, může se v tom novém ocitnout v područí panovačné, fyzicky velmi disponované ženy. Casanova se v příštím životě zamiluje do povětrnice a bude trpět jejími nevěrami.

Jak poznat, zda jste s partnerem svázáni karmickým uzlem?

Jestliže přes veškerý nesoulad a vzájemné urážky cítíte, že se s partnerem nedokážete rozejít, doslova jako by vás někdo jednoho ke druhému přivázal, je to první příznak karmického uzlu. Jediným východiskem z tohoto uzavřeného kruhu je uznání a náprava vlastních chyb. Pouze v takovém případě karmický uzel povolí.

Prokletí rodu

Mimo karmy vlastní si člověk «odpracovává» také karmu svého rodu. Ne nadarmo se říká, že děti pykají za hříchy rodičů. Rodová karma může mít znaménko plus, ale také mínus. Pokud vaši předkové neměli těžké karmické hříchy (jako je vražda nebo křivé svědectví) a jestliže správně plnili své karmické povinnosti, jejich karma vás chrání. Pokud však po předcích zůstaly «neodpracované» hříchy, je dost pravděpodobné, že odpracovat je budete muset právě vy. Je proto velmi důležité znát historii vlastní rodiny i rodu. A co si počít, pokud se o svých předcích dozvíte něco nepěkného? Snažte se v myšlenkách prosit o odpuštění ty lidi, kterým ublížili. Bude-li vaše prosba o odpuštění vycházet z čistého srdce, můžete ze sebe rodové karmické prokletí sejmout.

Tou hlavní karmickou povinností lidského života je povinnost vůči vlastnímu dítěti. Mnozí se domnívají, že když dítě přivedli na svět, je čímsi jako jejich vlastnictvím a mohou si s ním dělat, co uznají za vhodné. Dítě však je ve skutečnosti rodičům svěřeno pouze do výchovy, aby v něm mohli rozvinout do něj vložené kladné vlastnosti a naopak v co největší míře potlačit ty nedobré. Jestliže jste nedokázali v dítěti zušlechtit to dobré, co mu dala příroda – například jeho talent – a naopak jste v přebytku rozvíjeli to špatné, pak je vaše povinnost vůči dítěti pokládána za nesplněnou. V dalším ztělesnění vám může být svěřeno velice problematické dítě, na jehož výchovu budete muset vynaložit daleko více duševních sil.

Karmických lekcí se nám nedostává jen tak náhodně. Proto narazíte-li na těžkosti nebo nespravedlnost, neptejte se osudu: «Za co?» Ptejte se raději: «K čemu?» Co užitečného si z této zkušenosti můžete odnést? Jak můžete dnes vyřešit tento problém, aby se k vám v příštím životě nevrátil v rozměrech desetkrát větších?

Zdroj: AstroPlus.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.