Automatická kresba

je kresba, kterou nijak neovlivňujeme rozumem ani vědomím. Jsou to intuitivně malované obrázky. Ruka kreslí jakoby sama. Malování tvarů a volbu barev neurčuje mozek, ten během procesu automatické kresby zcela odpočívá. Kreslení je čistě intuitivní, jednotlivé tahy tužky na papíře “zahušťují” jakékoliv odchylky od přirozeného proudění energie v těle nebo auře člověka. Je možné zachytit zdravotní stav člověka, diagnostikovat bloky a nánosy negativní energie v těle, rodící se zdravotní problémy i nemoci. Je také možné zachytit psychický stav, stresy, či kresbu libovolného vztahu. Automatická kresba má také schopnost harmonizovat základní energetická centra – čakry. Nejen proto mají obrazy na klienta léčivý účinek. V blízkosti obrazů automatické kresby se cítíme znatelně dobře. Mnohdy také přímo v místech na těle, kde máme zdravotní potíže, můžeme cítit jemnou vibraci, nebo zkrátka pocit, ” že se něco děje “. Automatická kresba také uvolňuje emoce.

Pokračovat ve čtení “Automatická kresba”

KARMICKÉ KÓDY

Karmické kódy duše, jsou nezaměnitelné otisky v duši člověka. Je zde uloženo vše, co duše ještě energeticky nedokázala zpracovat na láskyplný tok energie. Což znamená, že je možné určit oblasti, ve kterých už jsme získali, v jiných inkarnacích, zkušenosti a jsou pochopeny, prožity a zvládnuty. A ve  kterých tomu  tak ještě není.        Podle našich karmických kódů se řídí veškeré události našeho života. Nikdo není výjimkou. Pro všechny platí stejná pravidla.Z karmických kódů, které vycházejí z data našeho narození, můžeme zjistit smysl a cíl současného vtělení a hlavně náš životní úkol. Na jeho základě tedy poznáme, jakou cestou je dobré se  vydat, co máme na své životní pouti naplnit, a  jaké je naše možné  uplatnění  pro nynější inkarnaci. Lze určit s jakým člověkem z našeho okolí sdílíme společnou karmu, případně  co je potřeba  spolu prožít.  Také je možno určit jinou formu vztahu duší mezi sebou. A spoustu jiných věcí….Ovšem i tady je háček 🙂 Ne vždy jsme do všech oblastí “vpuštěni” nebo můžeme narazit na program “Duše lže!”  🙂

Pokračovat ve čtení “KARMICKÉ KÓDY”

Kineziologický svalový test

V první řadě používám vyhledání bloku  pomocí  kineziologického testu a jeho následné rozpuštění metodou regrese a progrese

Podíváme se na to, jak vznikly vaše bloky/problémy, a to za použití technik regrese, progrese a kineziologie.  Společně najdeme věk, kdy se negativní emoce objevily poprvé. Během celého procesu jste stále při plném vědomí. Není třeba se obávat toho, že budete znovu v plné míře vystaveni traumatům, strachům a stresovým situacím z minulosti. Povedu vás a pomohu vám  na již prožité situace nahlédnout z jiného úhlu pohledu. Pojmenujete  si je a budete schopni je nadále  vnímat zcela jinak, s větším přijetím.  Tato metoda je vhodná dokonce i pro malé děti, s nimi pracuji přes prodstředníka, například přes jednoho z rodičů. S dětmi staršími sedmi let už mohu pracovat přímo.

Co je to regrese:

Pokračovat ve čtení “Kineziologický svalový test”

Produkty DIOCHI

Účinek produktů je založen na vyladění energetické sítě v našem těle.

Složení přírodních kapek Diochi je vyváženou kompozicí rostlin z celého světa. Tím nejlepším, co nám příroda dala. Produkty podporují zdravý životní styl a pozitivně působí na lidský organismus.

Název Diochi je spojením slov Dio a čchi, což můžeme volně přeložit jako “božská energie“. Je to energie, která je všude kolem nás, energie přírody, energie která je potřebná pro život.

Pokračovat ve čtení “Produkty DIOCHI”