KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU

KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU

Tvůrčí kurz rozvíjející přirozené schopnosti každého z nás.

Tvůrčí kurz rozvíjející přirozené schopnosti každého z nás.

Pomocí jednoduché techniky se naučíte rozšířit vnímání světa o další rozměr.Tento rozměr je pro vás dosud nepoznan  a   nerozvinutý. Objevíte v sobě skryté možnosti založené na intuici a tvořivosti. 

 Přesvědčíte se, že kreslit umí úplně každý….

Pokračovat ve čtení “KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU”

Automatická kresba

je kresba, kterou nijak neovlivňujeme rozumem ani vědomím. Jsou to intuitivně malované obrázky. Ruka kreslí jakoby sama. Malování tvarů a volbu barev neurčuje mozek, ten během procesu automatické kresby zcela odpočívá. Kreslení je čistě intuitivní, jednotlivé tahy tužky na papíře “zahušťují” jakékoliv odchylky od přirozeného proudění energie v těle nebo auře člověka. Je možné zachytit zdravotní stav člověka, diagnostikovat bloky a nánosy negativní energie v těle, rodící se zdravotní problémy i nemoci. Je také možné zachytit psychický stav, stresy, či kresbu libovolného vztahu. Automatická kresba má také schopnost harmonizovat základní energetická centra – čakry. Nejen proto mají obrazy na klienta léčivý účinek. V blízkosti obrazů automatické kresby se cítíme znatelně dobře. Mnohdy také přímo v místech na těle, kde máme zdravotní potíže, můžeme cítit jemnou vibraci, nebo zkrátka pocit, ” že se něco děje “. Automatická kresba také uvolňuje emoce.

Pokračovat ve čtení “Automatická kresba”

KARMICKÉ KÓDY

Karmické kódy duše, jsou nezaměnitelné otisky v duši člověka. Je zde uloženo vše, co duše ještě energeticky nedokázala zpracovat na láskyplný tok energie. Což znamená, že je možné určit oblasti, ve kterých už jsme získali, v jiných inkarnacích, zkušenosti a jsou pochopeny, prožity a zvládnuty. A ve  kterých tomu  tak ještě není.        Podle našich karmických kódů se řídí veškeré události našeho života. Nikdo není výjimkou. Pro všechny platí stejná pravidla.Z karmických kódů, které vycházejí z data našeho narození, můžeme zjistit smysl a cíl současného vtělení a hlavně náš životní úkol. Na jeho základě tedy poznáme, jakou cestou je dobré se  vydat, co máme na své životní pouti naplnit, a  jaké je naše možné  uplatnění  pro nynější inkarnaci. Lze určit s jakým člověkem z našeho okolí sdílíme společnou karmu, případně  co je potřeba  spolu prožít.  Také je možno určit jinou formu vztahu duší mezi sebou. A spoustu jiných věcí….Ovšem i tady je háček 🙂 Ne vždy jsme do všech oblastí “vpuštěni” nebo můžeme narazit na program “Duše lže!”  🙂

Pokračovat ve čtení “KARMICKÉ KÓDY”

Kineziologický svalový test

V první řadě používám vyhledání bloku  pomocí  kineziologického testu a jeho následné rozpuštění metodou regrese a progrese

Podíváme se na to, jak vznikly vaše bloky/problémy, a to za použití technik regrese, progrese a kineziologie.  Společně najdeme věk, kdy se negativní emoce objevily poprvé. Během celého procesu jste stále při plném vědomí. Není třeba se obávat toho, že budete znovu v plné míře vystaveni traumatům, strachům a stresovým situacím z minulosti. Povedu vás a pomohu vám  na již prožité situace nahlédnout z jiného úhlu pohledu. Pojmenujete  si je a budete schopni je nadále  vnímat zcela jinak, s větším přijetím.  Tato metoda je vhodná dokonce i pro malé děti, s nimi pracuji přes prodstředníka, například přes jednoho z rodičů. S dětmi staršími sedmi let už mohu pracovat přímo.

Co je to regrese:

Pokračovat ve čtení “Kineziologický svalový test”

ČAKRO-VÁNÍ

Přejete si prožívat: KRÁSU, LÁSKU, ZDRAVÍ A HOJNOST?

Kurz ČAKROVÁNÍ

Pak přijďte na kurz ČAKROVÁNÍ

Každý člověk se čas od času zabývá otázkami: 

“Kdo jsem, jaké jsou to síly, které ve mně působí, jaké schopnosti jsou ve mně skryty?“

Domnívám se, že žádná jiná oblast vědění  nedovede tak celistvě zodpovědět tyto otázky  jako učení o čakrách.

Náplň kurzu:

Otevření a vyčištění čaker, propojení jejich energií osvojením si lehce naučitelných praktik. 

Uvolnění případných blokád  a následné harmonizaci.

Na závěr cílené vedení energetických toků našimi těly, které vede k dokonalému zdraví těla i duše….

Cíl kurzu: Vědomé sebeléčení těla i duše.

·         Sebepoznání – objevení svých skrytých  možností.

·         Vědomé zvládání emocí!!!

·         Zvýšení vnímavosti, citlivosti  a úrovně vědomí, jistý nadhled                                                                                                         při pohledu na svět….